Krkonoše

Kvůli nezájmu ze strany dětí jsme akci zkrátili pouze na pátek a sobotu. Šest dospělých účastníků bylo za věrnost v sobotu odměněno teplým a slunečným počasím. Ráno jsme vyjeli auty na Horní Mísečky a odtud pokračovali autobusem na Zlaté návrší. Dále jsme již šli pěšky na Labskou boudu, vystoupali ke Sněžným jámám, kde jsme si vychutnali nádherné výhledy na polskou i českou stranu. Pak jsme sešli k prameni Labe a odtud pokračovali na Dvoračky. Zde jsme se občerstvili a vydali se na zbývající část túry kolem Kotelních jam na Horní Mísečky. Nohy sice po těch 18 km trochu bolely,ale odnesli jsme si krásný zážitek z horské přírody. 

Napsáno: 7.10.2014
Jméno autora: Luboš Podlipný