Kontaktní údaje

Název oddílu : TOM Nezmaři Předměřice

číslo oddílu : 1711

vedoucí oddílu : Ing.Luboš Podlipný, tel. 602 583 250

e-mail : podlipny.l@volny.cz

bankovní spojení : č.ú. 1157310001/5500 

zástupce vedoucího : Ivana Česáková, tel. 603 851 634, e-mail : i.cesakova@seznam.cz    
                                   Jiří Gabriel , tel. 737 419 781

Napsáno: 1.1.2008