Chotěborky

V sobotu 9.5.2020 se vydalo 15 cyklistů na první letošní společnou vyjíždku. Cílem byla vesnická památková zóna Chotěborky u Vilantic. Cesta tam rychle ubíhala přes Hoříněves a kolem přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice. Po občerstvení na návsi jsme v Chotěborkách shlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie , gotickou dřevěnou zvonici i rodný dům hudebního skladatele Františka Xavera Duška, který byl přítelem W.A.Mozarta. Na zpáteční cestě jsme projeli Jeřičky, Račice nad Trotinou a za Trotinou  jsme najeli na známou cyklostezku u Labe. Za příjemného jarního počasí jsme bez problémů ujeli 35 km.
Napsáno: 19.5.2020
Jméno autora: Luboš Podlipný